F1 MANGON 3 BULAN

Baru di tangkap dari kandang ternak, calon indukan speed dgn jalu, banyak timpuk/sawat,
anak import Saigon Carabao Daeng dari Charoen
Pokphand Thailand, saigon pukul KO 😉